Završni rad i stručna praksa

Studenti koji će stručnu praksu obavljati u agencijama za oglašavanje, odnose s javnostima, novinskim redakcijama ili poduzećima srodnih djelatnosti mogu u konzultaciji sa mentorom dogovoriti temu sadržajno vezanu za obavljenu stručnu praksu. Tema završnoga rada ne mora nužno biti vezana za stručnu praksu.

Teme seminarskih radova iz kolegija Komunikologija mogu se obrađivati u završnim radovima, uz nadopune teorijskog i praktičnog dijela. Teme završnih radova predlažu studenti, a konačni naslov i sadržaj dogovara se sa mentorom. Radovi mogu biti iz područja medijske komunikacije, razvoja novih medija, razvoja tiskarstva, oglašavanja, korporativnog komuniciranja, poslovnog komuniciranja, političkog komuniciranja itd.