Vizualne komunikacije

Vrijeme izvođenja: IV.semestar, 2+0+1, ECTS: 4 boda

Okvirni opis predmeta:

Povijesni razvoj vizualne komunikacije. Vizualna komunikacija i nove dimenzije informacijskih i komunikacijskih procesa procesa s apstraktnom simbolikom u grafičkoj komunikaciji (slikovno, piktografsko i ideografsko pismo,fotografija, tisak, pisaći stroj i tehnika kopiranja) i s "nevidljivim zapisom" (kompjutori, elektronski aparati prijema, predaje, obrade i čuvanja podataka). Ksilografija, Gutenbergova galaksija, tipografija, distribucija tiska ( Wiliam Caxton), elektromagnetski telegraf, tiskovne agencije, fotografija, telefon, snimanje zvuka, radio, televizija, eurovizijski i intervizijski link, Eutelsat satelit, satelitsko komuniciranje, multimedija, novi mediji, CD-ROM, Internet, Facebook,Twitter i Društvene mreže. Vizualna komunikacija i informacijska grafika (infografika). Grafička komunikacija i razvoj novih informacijskih tehnologija. Pioniri vizualne informacijske grafike: Wiliam Playfair, Robert Snow i Charles Minord. Vizualna grafička vizualna komunikacija u dva vremenska perioda:"BU"(prije pojave USA Today) i "AU"(poslije USA Today). Implementacija i upotreba vizualne informacijske grafike u novinama (londonski The Times, 1875) i tiskanje prve vremenske vizualne dnevne karte. Vizualna komunikacija: NASA (1960) i National Weather Service. Vizualna komunikacija i grafički dizajn. Saul Bassov doprinos razvoju vizualnih komunikacija i grafičkog dizajna. Spoznajna vizualna komunikacija: Od kreiranja filmskih plakata do grafičkog vizualnog oblikovanja. eorijski komunikološki doprinos razvoju vizualne komunikacije. Upotreba vizualne komunikacije: film, televizija, ambalaža, logotipi, tisak, knjige, Art Deco, Pop, Art, plakati, prospekti,jumbo plakati,medijske kampanje, ..., web komunikacija. Vizualna komunikacija i šest komunikacijskih perspektiva: osobna, povijesna, tehnička, kulturna, etička i kritička. Primjenjena vizualna komunikacija i suvremeni grafički dizajn. Vizualna komunikacija, image (slika), vizualni upiti, komunikativna i transformacijska praksa u svijetu globalne, regionalne, nacionalne i lokalne grafičke komunikacije. Nove dimnenzije vizualne komunikacije u kontekstu snaznog razvoja suvremenih vizualnih tehnologija komuniciranja.


     

Obvezna literatura:

1.      J. Fiske and J. Hartley: "Čitanje televizije", Barbat i Prova, Zagreb 1992.

2.      J. Plenković i M. Plenković: "Društvo, znanost i tehnologija", Sveučilište u Rijeci, Građevinski fakultet, Rijeka, 1998.

3.      M. Plenković: "Komunikologija masovnih medija", Barbat, Zagreb 1993. (od str. 202. do str. 235.).

4.       P.M. Lester: Visual Communication (image with messages), Thomson & Wadsworth, Belmont,2003.

5.       E.Vlajki: Uvod u komuniciranje postmodernizma, Fakultet za političke i društvene znanosti, Banja Luka, 2007.

Izborna literatura:

1.       S.Elezović: Antropološka komunikacija, A.G.Matoš & HKD, Nonacom, Zagreb, 2007.

2.       J.M.Floch: Visual Identities, Continum, london and New York, 2000.

3.       L.Sanders-Bustle (Edited by): Image, Inquiry, and Transformative Practice, Peter Lang, Frankfurt an Main, 2003.    J. Plenković (edited by): "Virtual Society, Informatologia, Separat speciale No. 8", CCA and Faculty of Civil Engineering of the University of Rijeka, Zagreb 1999.

4.       M. Plenković i B. Caratan (edited by): "Communication and Society, Informatologia, Separat speciale No. 7", Referal Centre of the University of Zagreb and Faculty of Political Sciences of the University of Zagreb, Zagreb 1988.

5.        J. Plenkovic (Edited by): "Društvo i tehnologija, 1996., 1997. i 1998."; Građevinski fakultet Sveučilišta u rijeci i HKD, Rijeka / Zagreb.

 Časopisi:
 
"Informatologia", HKD Zagreb
"Communication Theory", Journal of the International Communication Association, Austin, TX, USA

»Media, Culture and Public Realations«, HKD, Zagreb