Hrvatsko komunikološko društvo

Hrvatsko komunikološko društvo

Adresa: Jurišićeva 5/I, 10000 Zagreb

Telefon: +385(0)1 4813565

E-mail: HKD_CCA@yahoo.com