Naslovnica

Rezultati ispita i upis ocjena
Indexi se mogu preuzeti u ponedjeljak 12.9. iza 11,00 sati kod referade.
Antonić Mateo dovoljan (2)
Badenić Jug Marina izvrstan (5)
Brekalo Marijan dovoljan (2)
Dunkel Rene nedovoljan (1)
Lučan Marina vrlo dobar (4)
Mikolić Anja izvrstan (5)
Upis ocjena za rok od 17.6. i 24.6.
Upis ocjena za rok od 17.6. (oni koji nisu dosli na upis ocjene) i za rok od 24.6. održati će se 24.6. u 11,00 sati na 6. katu.
Zadatak-infografika
U prilogu su tri teksta-predloška za koje je potrebno izraditi infografiku. Infografika se radi za jedan tekst od ponuđenih.
Rezultati ispita iz kolegija Komunikologija i upis ocjena (za rok 19.2.)
Upis ocjena će se održati 19.2. u 12,00 sati na šestom katu.
1. ALIŠIĆ VLADO dobar (3)
2. BREKALO MARIJAN np
3. GRADSKI LUKA dovoljan (2)
4. GRUBIŠA PAULA izvrstan (5)
5. HUMSKI JAN nedovoljan (1)
6. MILOVAN LUCIAN dobar (3)
7. MURSELI ELLA vrlo dobar (4)
8. PENAVA IVAN nedovoljan (1)
9. ROVIS MATEJ np
10. ŠALINOVIĆ MATIJA KATARINA dovoljan (2)
11. ŠIRIĆ ANDREA vrlo dobar (4)
12. ŠURIĆ LORA np
Rezultati ispita iz kolegija Komunikologija i upis ocjena (za rok 12.2.)
Upis ocjena iz kolegija Komunikologija će se održati u utorak 16.2.2016. u 12,00 sati, dvorana B. Pismeni ispit: 1. ALIŠIĆ VLADO n.p. 2. ANTOLIĆ TEA vrlo dobar (4) 3. ANTONIĆ MATEO dobar (3) 4. BEZIĆ TINA izvrstan (5) 5. BOBIĆ ANDREA vrlo dobar (4) 6. ČIĆIN ŠAIN PETRA izvrstan (5) 7. DEBAK IVAN dovoljan (2) 8. DELIĆ MARIJANA izvrstan (5) 9. GRADSKI LUKA n.p. 10. GRBA ALEKSANDAR izvrstan (5) 11. GRGIĆ KATARINA izvrstan (5) 12. GRUBIŠA PAULA n.p. 13. JAKOVLJEVIĆ ADRIANA izvrstan (5) 14. JOZIĆ ANAMARIJA vrlo dobar (4) 15. JURLETA IVAN dobar (3) 16. KOVAČ ANTONIJA izvrstan (5) 17. LUČAN MARINA n.p. 18. MANDIĆ JELENA izvrstan (5) 19. MARENIĆ IVA izvrstan (5) 20. MATULIĆ MAX dobar (3) 21. MIKOLIĆ ANJA izvrstan (5) 22. MILOVAN LUCIAN n.p. 23. MIOČ DRAGUTINA vrlo dobar (4) 24. MURSELI ELLA n.p. 25. NEŽIĆ ELENA izvrstan (5) 26. NUSHI FABIJAN vrlo dobar (4) 27. PETANJEK DOMINIK dobar (3) 28. PETRIĆ MELITA dobar (3) 29. POSTIĆ STJEPAN izvrstan (5) 30. PULJIZ ANAMARIJA dobar (3) 31.ŠALINOVIĆ MATIJA KATARINA n.p. 32. ŠIRIĆ ANDREA n.p. 33. ŠURIĆ LORA n.p. 34. VUKOTIĆ DORIAN dobar (3)
Rezultati ispita iz kolegija Komunikologija i upis ocjena
Upis ocjena će se održati u utorak  9.2.2016. u 12 sati, dvorana B.

Pismeni ispit su položili:
1. Blažević Vedran - vrlo dobar(4)
2. Blažina Adrijana - odličan (5)
3. Glibo Renato - vrlo dobar(4)
4. Hećimović Nikolina - odličan (5)
5. Jeličić Katarina - odličan (5)
6. Karačić Nina - odličan (5)
7. Miličević Nina - odličan (5)
8. Paradžik Marija - odličan (5)
9.Rezo Marina - dobar (3)
10. Stankov Alexander - dobar (3)
11. Stipić Mate - dobar (3)
12. Šafran Ana - odličan (5)
13. Šaravanja Kristina - dobar (3)
14. Torić Ante - vrlo dobar (4)

1.
Odrzavanje ispita iz Vizualnih komunikacija
Ispit iz Vizualnih komunikacija ce se umjesto 1.9. odrzati u utorak 2.9. u 9,00 sati u kabinetu nastavnika na sestom katu.
Rezultati ispita iz Poslovne komunikologije za rok 25.8.
Upis ocjena će se održati u četvrtak 28.8. u 10,30 na šestom katu.

1. AJDUKOVIĆ DORA vrlo dobar (4)

2. KORMAN BOŽICA dobar (3)

3. ŠOŠTARIĆ HANA dobar (3)

Rezultati iz Komunikologije za rok 25.8.
Upis ocjena će se održati u četvrtak 28.8. u 10,30 na šestom katu.

1. DOBRAVAC MATEJ položio na zimskom roku

2. LETO LUKA vrlo dobar (4)

3. MAČEK MIRELA vrlo dobar (4)


Rezultati ispita iz kolegija Vizualne komunikacije za rok 25.8.
Upis ocjena iz kolegija Vizualne komunikacije će se održati u četvrtak 28.8. u 9,00 sati na šestom katu.

1. BARUN ANA DOMINIKA vrlo dobar (4)

2. BODRUŽIĆ ANDREJ odličan (5)

3. DREZGA IVANA vrlo dobar (4)

4. KLJENAK MISLAV vrlo dobar (4)

5. KNEŽEVIĆ KRISTINA vrlo dobar (4)

6. KORPAR KREŠIMIR odličan (5)

7. MIHALJEVIĆ ANTONIJA n.p.

8. MIKULJAN SARA vrlo dobar (4)

9. VOLARIĆ IVANA vrlo dobar (4)

Rezultati ispita iz kolegija Vizualne komunikacije za rok 14.7.
Upis ocjena će se održati u četvrtak 17.7. u 9,00 sati na šestom katu.

1. Barun Ana Dominika n.p.

2. Belan Andreja dobar (3)

3. Buljat Luciavrlo dobar (4)

4. Cupek Melanija n.p.

5. Jakupić Matija izvrstan (5)

6. Komesar Iva vrlo dobar (4)

7. Korpar Krešimir vrlo dobar (4)

8. Kovačević Mario izvrstan (5)

9. Kubat Nika vrlo dobar (4)

10. Mihaljević Antonija vrlo dobar (4)

11. Stanić Roberta dovoljan (2)

12. Volarić Ivana n.p.

13. Vukmanić Martina vrlo dobar (4)

Rezultati iz Komunikologije za rok 7.7.


Upis ocjena održati će se u četvrtak 10.7. u 12,00 sati na 6. katu.

1. BODRUŽIĆ ANDREJ dovoljan (2)

2. KOMLJENOVIĆ FRANKO vrlo dobar (4)

3. LETO LUKA n.p.

4. MARINIĆ DIJANA odličan (5)

5. MIHALJEVIĆ ANTONIJA odličan (5)

6. ŠIMUNDIĆ DOMAGOJ         odličan (5)

Rezultati iz Poslovne komunikologije za rok 7.7.

Upis ocjena održati će se u četvrtak 10.7. u 12,00 sati na 6. katu.

1. ANDRIĆ MARKO vrlo dobar(4)

2. ČORDAŠ MARKO dobar (3)

Rezultati ispita iz Komunikologije grafičkog dizajna za rok 7.7.
Upis ocjena održati će se u četvrtak 10.7. u 11,00 sati na 6. katu.

1. JURIĆ JOSIPA odličan (5)

2. KOS JURICA n.p.

3. LONČAR MATEA odličan (5)

4. MAKOVAC ANTONIO vrlo dobar (4)

5. MARTIĆ KATARINA odličan (5)

6. RIZVAN ZRINKA vrlo dobar (4)


Rezultati ispita iz kolegija Vizualne komunikacije za rok 7.7.


Upis ocjena održati će se u četvrtak 10.7. u 11,00 sati na 6. katu.

1. BANOVIĆ TIHANA odličan (5)

2. BRALA MARINELA dovoljan(2)

3. BUCIĆ BRUNO vrlo dobar (4)

4. CUPEK MELANIJA n.p.

5. DONČEVIĆ IVAN vrlo dobar (4)

6. GRBEŠA ŽELJKA dovoljan (2)

7. GRDENIĆ DARKO dobar (3)

8. IVANČIĆ EMILI odličan (5)

9. KOMESAR IVA n.p.

10. KORPAR KREŠIMIR n.p.

11. KUBAT NIKA n.p.

12 MARKUŠ ROBIN vrlo dobar (4)

13.  MILIČEVIĆ HRVOJE ABRAHAM

14. NESTIĆ IVONA vrlo dobar(4)

15. PEZIĆ IVA odličan (5)

16. RISTIĆ NIKOLINA FANI dobar (3)

17. SABLJAK NIKOLINA odličan (5)

18. SABO BARBARA odličan (5)

19. ŠNAJDER PETRA vrlo dobar(4)

20. ZADRO MATEA odličan (5)

Rezultati ispita iz kolegija Vizualne komunikacije za rok 3.7.
1. Budimir Iva vrlo dobar (4)
2. Gamulin Luka vrlo dobar (4)
3. Keles Nikolina odlican (5)
4. Lasic Antonija odlican (5)
5. Marinic Dijana vrlo dobar (4)
6. Mihaljevic Antonija n.p.
7. Pezic Iva n.p.
8. Svilar Nika vrlo dobar (4)
9. Simundic Domagoj odlican (5)
10. Ujdenica Lana vrlo dobar (4)
11. Valentic Ella odlican (5)

Upis ocjena odrzati ce se u cetvrtak 3.7. u 11,00 sati na 6.katu.
Rezultati ispita iz Komunikologije grafičkog dizajna za rok 3.7.
1. Brenko Lara vrlo dobar (4)
2. Bujas Franka vrlo dobar (4)
3. Fajta Zrinka vrlo dobar (4)
4. Malnar Marija vrlo dobar (4)
5. Maštruko Lena vrlo dobar (4)
6. Mihaljević Kristina odličan (5)
7. Norac Kevo Josip vrlo dobar (4)
8. Tomac Nives vrlo dobar (4)

Upis ocjena održati ce se u cetvrtak 3.7. u 11,00 sati na 6.katu.
Rezultati iz Poslovne komunikologije za rok 30.6.
Hrašćanec Hrvoje - vrlo dobar (4)

Upis ocjena održati će se u četvrtak 3.7. u 10,00 sati na šestome katu.
Rezultati pismenog ispita iz Komunikologije za rok 30.6.
Pismeni ispit polozili su:
1. Bijelonjic Tomislav vrlo dobar (4)
2. Miličević Hrvoje Abraham odličan (5)
3. Srzentić Ivan vrlo dobar (4)
4. Tocko Bonita dobar (3)

Upis ocjena ce se odrzati u cetvrtak 3.7. u 10,00 sati na 6.katu.
Rezultati pismenog ispita iz Vizualnih komunikacija za rok 17.2.

Ocjene ce biti unesene u zapisnik 18.2., a u indexe naknadno.

1. BELAN ANDREJA nedovoljan (1)

2. DOBRANIĆ MARTINA vrlo dobar (4)

3. DRAGOVIĆ STELLA vrlo dobar (4)

4. GAMULIN LUKA NP

5. MAČEK MIRELA vrlo dobar (4)

6. MIKULJAN SARA nedovoljan (1)

7. TOCKO BONITA dobar (3)

8. ŽUŽIĆ ANA dobar (3)

Rezultati pismenog ispita iz Komunikologije za rok 17.2.
Barun, A. D. (5) 
Badenić, M. (4)
Bodružić, A. (1)
Bucić, B. (3)
Dončević, I. (2)
Grdenić, D. (4)
Ivančić, E. (3)
Jakupić, M. (5)
Komljenović, F. (1)
Leto, L. (1)
Petrović, D. (3)
Rastoder, M. (3)
Srzentić, I. (5)
Vučić, B. (1)
Upis ocjena iz Komunikologije i Poslovne komunikologije - rok.17.2.
Upis ocjena iz kolegija "Komunikologija" i "Poslovna komunikologija" održati će se u četvrtak 20.2. u 10,00 sati u kabinetu Katedre za komunikologiju.  Ocjene iz "Komunikologije" biti ce objavljene naknadno. Prof. Leinert-Novosel upisuje ocjene iskljucivo iz ovih kolegija.
Komunikologija grafičkog dizajna i Medijska komunikacija - rok 17.2.
Upis ocjena iz Komunikologije grafičkog dizajna i Medijske komunikacije održat će se u utorak 18.2. u 10,00 sati u kabinetu Katedre za komunikologiju.

KOMUNIKOLOGIJA GRAFIČKOG DIZAJNA

1. KOVAČIĆ STELA odličan (5)

2. HABAZIN DINO vrlo dobar (4)

3. STIPANOVIĆ ANA odličan (5)

4. ORLOVIĆ HRVOJEvrlo dobar (4)

5. ŽIGIĆ LARA vrlo dobar (4)

6. MAŠTRUKO LENA vrlo dobar (4)

7. VADAS KRISTINA vrlo dobar(4)

8. ZLOPAŠA LUCIJA odličan (5)

9. MIOČIĆ LUKA vrlo dobar (4)

10. BUŠIĆ ANA odličan (5)

11. BANČIĆ NINA odličan (5)

12. ENIO JERGOVIĆ odličan (5)

13. HUDIKA TOMISLAVvrlo dobar(4)

14. ŠARIĆ JELENA vrlo dobar (4)

15. LUKENDA DRAŽEN vrlo dobar (4)

16. PETRIĆ KORINA vrlo dobar (4)

17. REBRNJAK JELENA odličan (5)

18. NOVAK RENATO vrlo dobar(4)

19. CRNKOVIĆ ELENA vrlo dobar(4)

20. SLADIĆ DINO odličan (5)

21. VRAGOVIĆ ALMA odličan (5)

22. FRANJIĆ PETRA odličan (5)

23. ŠOŠTARIĆ HANA odličan (5)

24. BUKOVAC ANA odličan (5)

25. BEŠLIĆ ANĐELA vrlo dobar(4)

26. ŠOŠTARIĆ HANA odličan (5)

27. HORVAT ALEN vrlo dobar (4)

MEDIJSKA KOMUNIKACIJA

1. GRGOŠIĆ BOŽIDAR dobar (3)

2. IŠTUK ANDRO dobar (3)

3. HORVAT VEDRANA odličan (5)

4. VUDRAG LOVRO odličan (5)

Rezultati pismenog ispita iz Komunikologije za rok 10.2.
Abbaffy, A. (4) 
Banović, T. (5)
Bodružić, A. (1)
Brala, M. (4)
Cupek, M. (3)
Grgić, M. (3)
Komesar, I. (5)
Kovačević, M. (3)
Krga, M. (5)
Kubat, N. (2)
Labrović, J. (5)
Maček, M. (1)
Majetić, J. (3)
Marković, H. (2)
Matanić, P. (4)
Mikulić, A. (4)
Nestić, I. (5)
Petrović, D. (1)
Pezić, I. (5)
Priselac, D. (3)
Ristić, N. F. (5)
Sabo, B. (5)
Svilar, N. (2)
Šnajder, P. (5)
Špaleta, I. (3)
Ujdenica, L. (4)
Valentić, E. (4)
Žužić, A. (5)
Upis ocjena iz Komunikologije grafičkog dizajna od roka 10.2.
Upis ocjena iz kolegija Komunikologija grafickog dizajna ce se odrzati u cetvrtak 13.2. u 9,00 sati u kabinetu Katedre za komunikologiju.
Upis ocjena od roka 10.2.2014. (KOMUNIKOLOGIJA I POSLOVNA KOMUNIKOLOGIJA)
Upis ocjena iz kolegija "Komunikologija" i "Poslovna komunikologija" održati će se u četvrtak, 13.2. u 10,00 sati u kabinetu Katedre za komunikologiju. 
Komunikologija grafickog dizajna - ocjene/rok 10.2.


Termin upisa ocjena biti će objavljen naknadno.

1. BAČELIĆ TEA vrlo dobar (4)

2. BEŠLIĆ ANĐELA NP

3. BRATOŠ ANTONIA odličan (5)

4. BUJAS FRANKA NP

5. KOSOVIĆ IVA vrlo dobar (4)

6. MATIJEVIĆ DINA  odličan (5)

7. NORAC-KEVO JOSIP NP

8. RAŽOV LUCIJA vrlo dobar (4)

9. SEKULA MALGORZATA AGATA vrlo dobar (4)

10. SENTE MAJA vrlo dobar (4)

11. ŠARIĆ MAJA vrlo dobar (4)

12. VLAIĆ MATKO odličan (5)

Rezultati pismenog ispita iz Komunikologije
1. Dobravac, M. (3) 
2. Džepina,K. (4)
3. Grbeša.Ž. (3)
4. Gretić,T. (2)
5. Korpar,K. (3) završno (5)
6. Lasić,A. (5)
7. Sabljak,N. (3)
8. Stanić,R. (5)
Upis ocjena iz Komunikologije grafičkog dizajna
Upis ocjena iz Komunikologije grafickog dizajna odrzati ce se u cetvrtak 6.2. u 9,00 sati u kabinetu Katedre za komunikologiju (6 kat).
Komunikologija grafickog dizajna - ocjene

O terminu upisa ocjena biti cete obavijesteni naknadno.

BATUŠIĆ SONJA – odličan (5)

BOŽANIĆ MAŠA – vrlo dobar (4)

MARTINA MARTIN – vrlo dobar (4)

MILETIĆ GORAN – vrlo dobar (4)

POSARIĆ LANA odličan (5)

RAŽOV LUCIJA – vrlo dobar (4)

RONČEVIĆ JOSIP – vrlo dobar (4)

SEKULA MALGORZATA AGATA – vrlo dobar (4)

ŠARIĆ MAJA – vrlo dobar (4)

ŠUBAT TEA – odličan (5)

TKALČEVIĆ KAROLINA – odličan (5)

ZULIJANI NEVEN – odličan (5)

Upis ocjena od roka 3.2.2014. (KOMUNIKOLOGIJA I POSLOVNA KOMUNIKOLOGIJA)
Upis ocjena iz kolegija "Komunikologija" i "Poslovna komunikologija" odrzat ce se u cetvrtak 6.2.2014. 10,00 sati, u kabinetu Katedre za komunikologiju (6 kat).
Poslovna komunikologija - ocjene
U prilogu mozete pogledati ocjene iz Poslovne komunikologije. Naknadnih predaja zadataka, za rokove zimskog semestra vise nema. Studenti koji zele vise bodova, a nisu predali zadatke na vrijeme, mogu ispitu pristupiti na ljetnom roku. Ako uocite neku gresku u izracunu bodova, mozete mi javiti do sutra (30.1) do 16,00 sati.
Najčešće pogreške/nedostaci kod pismenih seminarskih radova iz Komunikologije
Veliki broj studenata nije slijedio upute za pisanje seminarskog rada, pa navodimo najčešće pogreške/nedostake:

1. korištenje literature nije vidljivo u tekstu(nema navođenja izvora niti citiranja)
2. korištenje iskljucivo neadekvatnih i nedovoljnih� izvora (wikipedia, youtube, scribd i sl.)
3. krivo numeriranje stranica
4. nenumeriranje poglavlja, slika
5. nepotpune reference u popisu literature
6. nema biografije
7. očito prepisivanje sa interneta (vidljivo iz korištenog jezika - izvor su srpske ili bosanske web stranice)
Komunikologija
Od pismenog ispita oslobođena je Nikolina Keleš.

Za uspješnu prezentaciju, kvalitetan pismeni seminarski rad i pohađanje seminarske nastave pohvaljuju se Antonija Lasić i Krešimir Korpar.
Poslovna komunikologija
U prilogu je popis zadataka koji su radjeni na seminaru, tabela bodova i popis zadataka koji su neizvrseni za svakog studenta. Read More
KOMUNIKOLOGIJA GRAFIČKOG DIZAJNA -NOVI TERMINI IZLAGANJA

U prilogu je novi popis termina za izlaganje prezentacija. Ako ima nekih nejasnoća, javite se na mail daria.mustic@grf.hr.

Komunikologija grafičkog dizajna - obavijest
Studenti cije su teme predviđene za izlaganje u teminima vježbi do kraja semestra, svoje će prezentacije održati u terminu predavanja (ponedjeljkom 13,30 -15,05). Nastava u terminima vjezbi se nece odrzavati.
Komunikologija grafičkog dizajna - seminarske teme i datumi izlaganja

U prilogu mozete preuzeti popis odabranih seminarskih tema sa predviđenim datumima izlaganja.

prilog

Komunikologija - seminarske teme i datumi izlaganja

U prilogu možete preuzeti popis odabranih seminarskih tema i predviđene datume izlaganja.

prilog

Poslovna komunikologija - 1. zadatak
Napisati životopis, molbu i motivacijsko pismo, prilagođene jednom od ponuđenih oglasa za posao:

http://www.moj-posao.net/Posao/226526/Graficki-dizajner-strucno-osposobljavanje-mz/

http://www.moj-posao.net/Posao/227840/Graficki-dizajner-mz/

http://www.moj-posao.net/Posao/228017/Mobile-developer-mz/

http://www.moj-posao.net/Posao/227124/Osoba-za-online-istrazivanje-mz/

http://www.moj-posao.net/Posao/227831/Web-developer-Programer-mz/

http://www.posao.hr/oglasi/asistent-produkcije-m-z/350604/

 Možete koristiti i neki drugi oglas (u mailu staviti link).

Sve poslati na mail poslovna.komunikologija@yahoo.com do nedjelje 20.10.2013.

Upis ocjena od roka 2.9.2013.
Upis ocjena od roka 2.9.2013. će se održati isti dan u 10,30.
Rezultati ispita od 26.8.2013.
Upis ocjena će se održati u petak 30.08., u 10,00 sati.

KOMUNIKOLOGIJA

1.������ DRAGOVIĆ STELLA n.p.

2.������ GAMULIN LUKA nedovoljan (1)

3.������ JURJEVIĆ ROKO n.p.

4.������ MIKULJAN SARA nedovoljan (1)

5.������ STIPANČIĆ ELA n.p.

6.������ ZOVKO MATIJA n.p.

VIZUALNE KOMUNIKACIJE

1.������ BAČIĆ SVETO n.p.

2.������ BOŽIČEVIĆ VIKTOR dovoljan (2)

3.������ DASOVIĆ EVA n.p.

4.������ DOBRANIĆ MARTINA n.p.

5.������ GOLUBIĆ ANDREJA dobar (3)

6.������ HREN MARKO n.p.

7.������ KLARIN LUCIA odličan (5)

8.������ KNEŽEVIĆ MIHAJLO odličan (5)

9.������ MIKULJAN KARLO nedovoljan (1)

10.��� ŠIŠIĆ ANAMARIJA odličan (5)

11.��� IKAČ MIRJANA odličan (5)

KOMUNIKOLOGIJA GRAFIČKOG DIZAJNA

1.������ HERCEG MARINA n.p.

2.������ IŠTUK ANDRO vrlo dobar (4)

3.������ JOB DINKO n.p.

4.������ LISTEŠ JOSIP n.p.

5.������ MARUŠIĆ MARIJA n.p.

6.������ ORSAG GABRIJELA vrlo dobar (4)

7.������ RADOVAC MARIO n.p.

8.������ ŠIMIK EMIL n.p.

9.������ ŠOŠTARIĆ HANA n.p.

10.��� ZIDARIĆ ZRINKA n.p.

11.��� ŽUNAR GORAN IVAN odličan (5)

12.��� KLARIĆ NINA dobar (3)

MEDIJSKA KOMUNIKACIJA

1.������ BANIĆ MARIN vrlo dobar (4)

2.������ KORMAN BOŽICA n.p.

3.������ LISTEŠ JOSIP n.p.

4.������ MAUZNER FILIP odličan (5)

5.������ RADOVAC MARIO n.p.

6.������ RAŠKAJ MATEJ vrlo dobar (4)

7.������ ŽUNAR GORAN IVAN odličan (5)

Upis ocjena za rok 15.7.2013.
Pismeni dio ispita je 15.07. u 8,00, a upis ocjena iz svih kolegija ce se odrzati isti dan, u 10,00 sati u Kabinetu Katedre za komunikologiju.
Upis ocjena za rok 1.7. i 8.7. 2013.
Upis ocjena će se održati u srijedu 10.7.2013. u 9,00 sati u kabinetu Katedre za komunikologiju. Molim studente koji ne mogu prisustvovati upisu, a zadovoljni su dobivenom ocjenom, da index pošalju po nekome.
Rezultati ispita 8.7.2013

KOMUNIKOLOGIJA

1. NORAC KEVO JOSIP vrlo dobar (4)

2. STIPANČIĆ ELA n.p.

 

VIZUALNE KOMUNIKACIJE

1. BOŽIČEVIĆ VIKTOR n.p.

2. BUNČIĆ VALERIJA dovoljan (2)

3. DAMJANOVIĆ MARINA vrlo dobar (4)

4. DASOVIĆ EVA n.p.

5. DOBRANIĆ MARTINA n.p.

6. DRAGOVIĆ STELLA nedovoljan (1)

7. DUBIČANAC MAJA nedovoljan (1)

8. ĐORĐEVIĆ IVAN dobar (3)

9. FABIJANIĆ TOMISLAV vrlo dobar (4)

10. GOLOJUH DOMINIK vrlo dobar (4)

11. HACKENBERGER KUTUZOVIĆ ANNA MARIA dobar (3)

12. KAPOVIĆ DINO dobar (3)

13. LEŠIĆ ANA dobar (3)

14. MIKULJAN KARLO nedovoljan (1)

15. MUJDANOVIĆ ŠEJLA odličan (5)

16. NOVOSEL ZVONIMIR nedovoljan (1)

17. PEČEK KARMELA nedovoljan (1)

18. PIOKER TENA n.p.

19. TUKSAR DUBRAVKO vrlo dobar (4)

POSLOVNA KOMUNIKOLOGIJA

1. RADULOVIĆ BORIS dovoljan (2)

 

KOMUNIKOLOGIJA GRAFIČKOG DIZAJNA

1. GRGOŠIĆ BOŽIDAR vrlo dobar (4)

2. HERMAN MIRNA n.p.

3. IŠTUK ANDRO vrlo dobar (4)

4. KORMAN BOŽICA vrlo dobar (4)

5. ORSAG GABRIJELA vrlo dobar (4)

 MEDIJSKA KOMUNIKACIJA

1. BOGADEK BOJAN vrlo dobar (4)

2. GVERIĆ MARKO n.p.

3. MAUZNER FILIP n.p.

4. PENAVA MARIO odličan (5)

5. PRAGER LANA odličan (5)

6.RASTOČIĆ MARTINA n.p.

7. ŠUŠIĆ TEA odličan (5)

Rezultati ispita 1.7.2013.

MEDIJSKA KOMUNIKACIJA

BAKIJA PETRA odličan (5)

BANIĆ MARIN vrlo dobar (4)

BOGADEK BOJAN n.p.

GATARIĆ IVAN vrlo dobar (4)

HORVAT MAJDA vrlo dobar (4)

HRAŠĆANEC HRVOJE odličan (5)

JAŠIĆ MARINA dobar (3)

JEZIDŽIĆ NIKOLINA vrlo dobar (4)

JOB DINKO odličan (5)

KAMPIĆ DAVID odličan (5)

KORMAN BOŽICA n.p.

KRALJEVIĆ HRVOJE vrlo dobar (4)

KROLO KRISTIJAN vrlo dobar (4)

MARUŠIĆ MARIJA vrlo dobar (4)

MAUZNER FILIP n.p.

MIJIĆ JOSIP n.p.

MIRKOVIĆ SANDRA odličan (5)

MIROŠEVIĆ KRISTINA vrlo dobar (4)

PENAVA KRISTIJAN n.p.

ŠKURTAN MONIA odličan (5)

ŠTIMAC ALEXANDER odličan (5)

ŠTRKALJ MARTINA odličan (5)

VUGER NEVEN vrlo dobar (4)

VUJICA MILENA odličan (5)

 

VIZUALNE KOMUNIKACIJE

BARTULICA LEA odličan (5)

BEČICA TINA odličan (5)

BOŠNJAK MLADEN dovoljan (2)

ČONDRIĆ VILMA odličan (5)

DE CARINA KORALJKA odličan (5)

GALIĆ JOSIPA vrlo dobar (4)

HORVAT LARA vrlo dobar (4)

HREN MARKO nedovoljan (1)

JAKIĆ KRISTIJAN odličan (5)

JERIĆ JOSIP vrlo dobar (4)

KRALJ DAMIR n.p.

KRUNIĆ MISLAV odličan (5)

LEŠIĆ ANA n.p.

MILAKOVIĆ VANJA dobar (3)

PETROVIĆ DANIEL dobar (3)

ŠABIĆ ANA dobar (3)

ŠEREMET MATEA odličan (5)

UVODIĆ EMA dobar (3)


KOMUNIKOLOGIJA

BAČIĆ SVETO n.p.

DAMJANOVIĆ MARINA dobar (3)

DUBIČANAC MAJA vrlo dobar (4)

GREGUROVIĆ PETRA vrlo dobar (4)

HREN MARKO dovoljan (2)

PIOKER TENA vrlo dobar (4)

UJDUR MARTINA  n.p.


KOMUNIKOLOGIJA GRAFIČKOG DIZAJNA

GVERIĆ MARKO vrlo dobar (4)

MAUZNER FILIP vrlo dobar (4)

RASTOČIĆ MARTINA odličan (5)

ŠTIMAC ALEXANDER vrlo dobar (4)

Upis ocjena
Upis ocjena će se održati 5.6.2013. u 16,00 sati.
Poziv na izložbu
Pozivam Vas na izložbu fotografija "Cetina - od izvora do ušća" povodom proslave 100 god. hidrocentrale "Kraljevac" - Zadvarje, koja će se održati u Klovićevim dvorima 6.lipnja 2013. u 19 sati.
                                                                                                                                                                               Ivo Pervan
STRUČNI OBILAZAK AGENCIJE "BRUKETA I ŽINIĆ"
U srijedu 29.05. umjesto nastave iz Komunikologije i Medijske komunikacije, strudentima je organiziran posjet agenciji "Bruketa i Žinić". Posjet je dogovoren za 10,30. Adresa je Zavrtnica 17. Mozete doci sami ili u 10,10 biti ispred Petshopa u Heinzlovoj, od kuda ćemo zajedno krenuti prema agenciji.
REZULTATI PISMENOG ISPITA IZ KOMUNIKOLOGIJE I VIZUALNIH KOMUNIKACIJA

VIZUALNE KOMUNIKACIJE

DANIJELA MIKULIĆ odličan (5)

KRALJ DAMIR n.p.

SOLDIĆ JURE ANTE n.p.

TOPOLČIĆ ANTE dovoljan (2)

VLAŠIĆ MARTINA dovoljan (2)

KOMUNIKOLOGIJA

ČONDRIĆ VILMA odličan (5)

DAMJANOVIĆ MARINA n.p.

DUŽDAGIĆ IVAN n.p.

HLEVNJAK IVAN n.p.

HREN MARKO dovoljan (2)

IVANKOVIĆ MARKO dovoljan (2)

JURJEVIĆ ROKO n.p.

KNEŽEVIĆ MIHAJLO vrlo dobar (4)

LETO LUKA n.p.

MAJETIĆ JOSIPA n.p.

MIHAJLICA DORIJAN vrlo dobar (4)

PEČEK KARMELA odličan (5)

PIOKER TENA n.p.

POPOVIĆ KARLO odličan (5)

ŠPALETA IVANA n.p.

ŠTOR MATEJA odličan (5)

TROHAR DIANA odličan (5)


Termin upisa ocjena iz Vizualnih komunikacija, Komunikologije i Komunikologije grafičkog dizajna biti će objavljen naknadno.
Usmeni ispit i upis ocjena iz Komunikologije, Vizualnih komunikacija, Komunikologije grafičkog dizajna i Poslovne komunikologije
Upis ocjena iz svih kolegija održati će se u srijedu 13.02.2013. u 17,30 u kabinetu Katedre za komunikologiju.

Rezultati pismenog ispita:

KOMUNIKOLOGIJA

1.       BAČIĆ SVETO n.p.

2.       CURIĆ MARIJA n.p.

3.       DE CARINA KORALJKA odličan (5)

4.       DUBIČANAC MAJA n.p.

5.       DUJMOVIĆ LUKA dobar (3)

6.       FABIJANIĆ TOMISLAV odličan (5)

7.       GALIĆ JOSIPA dovoljan (2)

8.       GOLUBIĆ ANDREJA nedovoljan (1)

9.       HORVAT LARA vrlo dobar (4)

10.   IVANKOVIĆ MARKO nedovoljan (1)

11.   KAPOVIĆ DINO dobar (3)

12.   KLARIN LUCIA odličan (5)

13.   KUKAVICA PAULA n.p.

14.   MIHALJEVIĆ ANTONIJA n.p.

15.   MILAKOVIĆ VANJA odličan (5)

16.   MUJDANOVIĆ ŠEJLA vrlo dobar (4)

17.   PAJIĆ NIKOLINA n.p.

18.   RAČIĆ TOMISLAV dovoljan (2)

19.   SKENDER ANAMARIJA n.p.

20.   ŠALOV JOSIP vrlo dobar (4)

21.   ŠEREMET MATEA odličan (5)

VIZUALNE KOMUNIKACIJE

1.       TOPIĆ EVA dobar (3)

2.       RADELJIĆ KREŠIMIR nedovoljan (1)

KOMUNIKOLOGIJA
Od ispita su oslobođene: Šeremet Matea i Koraljka De Carina

Za pismeni seminarski rad, prezentaciju i redovno pohađanje nastave pohvaljuju se: Fabijanić Tomislav, Hlevnjak Ivan i Milaković Vanja.
REZULTATI PISMENOG ISPITA - KOMUNIKOLOGIJA
Valerija Bunčić - dobar (3)
Tina Bečica - dobar (3)
Ana Šabić - odličan (5)

Usmeni ispit i upis ocjena održati će se 4.2.2013. u 17,00 sati.
Poslovna komunikologija

Popis zadataka iz Poslovne komunikologije

Popis studenata

Upis ocjena iz Poslovne komunikologije održati će se 4.2.2013.(ponedjeljak) u 17,00 sati. Zadatke koji vam nedostaju morate donijeti ujutro. Na upis ocjena OBAVEZNO doći osobno.

Odgoda nastave iz Komunikologije i Poslovne komunikologije
u srijedu, 16.01. nece se odrzati nastava iz Komunikologije i Poslovne komunikologije. Obavijest o nadoknadi biti ce objavljena naknadno.
Upis ocjena iz Medijske komunikacije
Upis ocjena iz Medijske komunikacije održati će se u srijedu 12.12. u 11,00 sati u kabinetu nastavnika.
Usmeni ispit i upis ocjena
Usmeni dio ispita i upis ocjena održati će se u srijedu 12.9.2012 u 12,00 sati u kabinetu Katedre za komunikologiju.
Rezultati pismenog ispita

Termin upisa ocjena za sve kolegije biti će objavljen naknadno.

VIZUALNE KOMUNIKACIJE

1.        BAČELIĆ TEA odličan

2.        BAREŠIĆ TAMARA odličan

3.        CURIĆ MARIJA vrlo dobar

4.        DUMBOVIĆ GORAN dobar

5.        JURIĆ JOSIPA odličan

6.        KRALJ DAMIR n.p.

7.        KRANJČEC TIBOR n.p.

8.        MARAS EVA nedovoljan

9.        MAŠTRUKO LENA vrlo dobar

10.     MRNJAVAC KRISTINA dobar

11.     ORLOVIĆ HRVOJE odličan

12.     PETROVIĆ DANIEL nedovoljan

13.     RADALJ MATEA n.p.

14.     RADEČIĆ DUŠKA vrlo dobar

15.     SOLDIĆ JURE-ANTE n.p.

16.     STIPANČIĆ ELA n.p.

17.     ŠALOV JOSIP dovoljan

18.     VUKSANOVIĆ ANTONIA vrlo dobar

19.     ZUBAK NIKOLA n.p.

20.     GUJIĆ MATEJ n.p.

KOMUNIKOLOGIJA

1.        BELAN ANDREJA dobar

2.        LEPOGLAVEC DARIO dovoljan

3.        MIKULJAN KARLO dovoljan

4.        VILJEVAC BRANIMIR n.p.

5.        IKAČ MIRJANA n.p.

UPIS OCJENA
Upis ocjena za oba ljetna roka će se održati 11.7. u 12,00 sati.
Upis ocjena od roka 2.7.2012
Upis ocjena od roka 2.7. biti ce odrzan slijedeci tjedan, zajedno sa upisom ocjena od roka 11.7. Svi studenti koji su prijavili ispit za 2.7., ne moraju ponovo prijavljivati ispit. Svi koji izlaze na ispit prvi put, tj. nisu bili na roku od 2.7., normalno prijavljuju ispit za rok 11.7. Svi koji dolaze na upis ocjena moraju imati prijavljen ispit 2.7. ili 11.7. Ako Vas nema na nijednom zapisniku, nema upisa ocjene.
Rezultati pismenog dijela ispita i upis ocjene
Termin upisa ocjena biti ce objavljen naknadno.

Rezultati pismenog ispita:

VIZUALNE KOMUNIKACIJE

1.       ALILOVIĆ ANTONELA nedovoljan(1)

2.       BAČELIĆ TEA n.p.

3.       BANČIĆ NINA vrlo dobar (4)

4.       BEGO ANJA nedovoljan(1)

5.       BELOHRADSKY BORIS dobar (3)

6.       BLAGOJEVIĆ IRIS n.p.

7.       BOŽANIĆ MAŠA vrlo dobar (4)

8.       BRATOŠ ANTONIA vrlo dobar (4)

9.       BUŠIĆ ANA vrlo dobar (4)

10.   DUMBOVIĆ GORAN nedovoljan (1)

11.   GRGIĆ TENA n.p.

12.   JERGOVIĆ ENIO dovoljan (2)

13.   KELEMENIĆ ZLATKO vrlo dobar (4)

14.   KOSOVIĆ IVA odličan (5)

15.   KOŠIR MIRNA vrlo dobar (4)

16.   KUMERLE TONI nedovoljan(1)

17.   LAĆA STJEPAN dobar (3)

18.   LONČAR MATEA n.p.

19.   MAGDIĆ MARIJA n.p.

20.   MALNAR LAHORKA nedovoljan (1)

21.   MARAS EVA n.p.

22.   MARTIN MARTINA odličan (5)

23.   MATIJEVIĆ DINA vrlo dobar (4)

24.   MAZUREK ANDREA dobar (3)

25.   NIŽETIĆ VIKTORIJA odličan (5)

26.   ORLOVIĆ HRVOJE nedovoljan (1)

27.   PENAVA LUCIJA n.p.

28.   PERKOVIĆ IVANA dobar (3)

29.   PETRIC PETRA nedovoljan (1)

30.   PETROV ROBERT odličan (5)

31.   RADIN MAČUKAT MARIJA vrlo dobar (4)

32.   RIPIĆ MARTINA nedovoljan (1)

33.   RONČEVIĆ JOSIP vrlo dobar (4)

34.   STIPANČIĆ ELA n.p.

35.   SUŠAC ANA MARIJA vrlo dobar (4)

36.   ŠETIĆ PAOLA vrlo dobar (4)

37.   ŠOKAC TEA n.p.

38.   ŠUBAT TEA odličan (5)

39.   ŠUTIĆ-STANEC MATEJA n.p.

40.   TKALČEVIĆ KAROLINA nedovoljan (1)

41.   TRAKOŠĆANEC TEA odličan (5)

42.   VLAŠIĆ MARTINA n.p.

43.   VRPOLJAC IVAN n.p.

44.   ZULIJANI NEVEN odličan (5)

KOMUNIKOLOGIJA

1.       BAREŠIĆ TAMARA nedovoljan (1)

2.       CURIĆ MARIJA nedovoljan (1)

3.       ĆORIĆ MARIJA vrlo dobar (4)

4.       DREZGA IVANA nedovoljan (1)

5.       IVANOVIĆ NINA n.p.

6.       LAZAR MARKO odličan (5)

7.       LEPOGLAVEC DARIO n.p.

8.       MIHAJLICA DORIJAN nedovoljan (1)

9.       PERKOVIĆ IVANA n.p.

10.   ROMIĆ NINA dobar (3)

11.   RUMENOVIĆ ANA vrlo dobar (4)

12.   SMOLE DARIJA vrlo dobar (4)

13.   ŠIPUŠ MONIKA vrlo dobar (4)

14.   TOKIĆ STELLA vrlo dobar (4)

15.   TOPOLČIĆ ANTE dovoljan (2)

16.   TURČIĆ PETRA odličan (5)

Seminarske teme za Medijsku komunikaciju
Read More
Izrada diplomskog rada

Izrada diplomskog rada na Katedri za komunikologiju moguća je iz kolegija koji se izvode na diplomskom studiju - Komunikologija grafičkog dizajna, Medijska komunikacija i Poslovna komunikacija. U prilogu se nalaze tematska područja, opis tema i preporučena literatura. Sve dodatne informacije studenti mogu dobiti kod djelatnika Katedre za vrijeme konzultacija.

UPUTE ZA IZRADU SEMINARSKOG RADA I SEMINARSKE TEME

Upute za izradu seminarskog rada i seminarske teme

PITANJA ZA PRIPREMU ISPITA IZ KOMUNIKOLOGIJE
Ovdje možete pronaći pitanja za pripremu ispita. Na ispitu se postavljaju tri odabrana pitanja sa liste.